Reklamácie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s občianským zákonníkom (č. 89/2012 Sb.). 

Záručné podmienky

Záručna lehota na všetok tovar je 24 mesíacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcím.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzetí tovaru
  • Závady, ktoré vznikli zachádzaním s tovarom v rozpore s návodom k použitiu alebo v rozpore s obvyklým užitím
  • Opotrebenie tovaru vplyvom jeho používania
  • Závady vzniknuté v dôsledku prírodných živlov

Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamovaný tovar spoločne s vyplneným reklamačným formulárom odošlete na adresu predávajúceho Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Nárok na preplatenie poštových nákladov vzniká v prípadoch doručenia poškodeného tovaru či tovaru akokoľvek odlišujúceho sa od objednaného.

Pre rýchnlejšie vyriadenie reklamácie ponúkame službu výmennej zásielky kuriernou spoločnosťou GLS. Kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 00421 233 006 800 alebo na emailovej adrese reklamacie@x-trader.cz a my nový tovar odošleme najneskôr druhý pracovný deň. Pri doručení nového tovaru odovzdáte kurierovi GLS tovar nevyhovujúci (riadne zabalené a uzavreté v obálke alebo krabici) Na obálku alebo krabicu dopíšete text "Výmenne zásielka"

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúcí má nárok na odstúpenie od kupnej zmluvy do 14-ti dní od obdrženia tovaru bez udánia dôvodu. V takom prípade odošlete nepoškodený tovar spoločne s vyplneným formulárom pre vrátenie tovaru na adresu Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1. januára 2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti so zárukou na tovar a reklamačným riadením.

Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.